MeToo# בספריה האקדמית: מחקר כמותי  בנושא  שכיחות הטרדות מיניות בספריות אקדמיות

דוח מחקר בנושא הטרדות מיניות בספריות אקדמיות פורסם ביוני 2021 . שיטת המחקר סקר. השאלון הופץ  במגוון רשימות דוא"ל של ספריות אקדמיות המופעלות על ידי ALA כולל   ILI-L INFOLIT, STS, LITA, LLAMA, RUSA, COLLIB-L SRRT

613 נחקרים השיבו על השאלון באופן מלא.

מטרת הסקר הייתה  לבדוק 2 שאלות מחקר עיקריות :

1: מהו אופי ושכיחות ההטרדות המיניות בקרב עובדי הספריות בספריות אקדמיות על ידי עמיתים לעבודה?

2: מהו אופי ושכיחות ההטרדות המיניות בקרב עובדי הספריות בספריות אקדמיות על ידי משתמשי הספרייה?

לצורך המחקר נעשה שימוש בשאלון חוויות מיניות – SEQ –  Sexual Experiences Questionnaire (SEQ)  – כלי מחקר בן 30 פריטים שפותח לראשונה בשנת 1988 על ידי פיצג'רלד וגלטמן ותוקן פעמים רבות לאחר מכן. הכלי מבחין ב-5 סוגים של הטרדה מינית : הטרדה מגדרית- Gender Harassment, התנהגות מפתה- Seductive Behavior, שוחד מיני- Sexual Bribery, כפיה מינית- Sexual Coercion ותקיפה מינית- Sexual Assault. במחקר בנוסף ל-5 סוגים אלה של הטרדה מינית שצוינו לעיל , לבסוף נשאלה שאלה כללית עם המונח הטרדה מינית- Sexual Harassment.

ממצאי המחקר העיקריים  מוצגים בטבלה הבאה:

tt2s

כפי שמצוין בטבלה שלעיל  הטרדה מגדרית היא החוויה המדווחת ביותר בעוד שחלק קטן מאוד מהמדגם מדווח על ניסיון עם כפייה מינית או שוחד מיני. חלק ניכר (35%) מצביע על ניסיון של  תקיפה מינית בידי משתמש ספרייה, עמית לעבודה או שניהם. ניתוח מפורט יותר של סוג זה של הטרדה מינית מצביע על כך שכמעט כל (99%) החוויות שסווגו  כתקיפה מינית מאופיינות בנגיעה מכוונת שגרמה לאי נוחות ולא ליטוף , ניסיון  או קיום יחסי מין.

המשתנים מין, גיל, סוג מוסד וזמן בילוי עם הציבור נמצאו במתאם חיובי  עם כול הסוגים השונים של הטרדות מיניות שנמדדו בסקר. נמצא שנשים היו בסיכון גבוה יותר מאשר גברים לחוות הטרדה מינית. נחקרים שבילו זמן משמעותי עם משתמשי הספרייה  היו בסיכון גבוה יותר לחוות הטרדה מינית. הנתונים גם הצביעו על כך שגיל הוא משתנה קשור. נחקרים שדיווחו כי הם חוו הטרדה מינית היו בגיל חציוני כ- 37. כמו כן, נמצא כי העובדים באוניברסיטאות ציבוריות נוטים יותר לחוות הטרדה מינית מאשר אלו העובדים במוסדות פרטיים.

pwכמו כן נמצא בסבירות גבוהה יותר כי הערות מפורשות מגיעות מעמיתים, בעוד שאינטראקציות קצרות שגורמות לאי נוחות  של עובדי הספרייה נוטות יותר להגיע מצד משתמשי הספרייה. ניתן להסביר זאת  באפקט ההזדמנות, שכן לחברים לעבודה יש יותר הזדמנויות לשיחות, בעוד שלמשתמשי הספרייה  אין כל כך  הרבה הזדמנויות לשיחות, אך יש להם יותר הזדמנויות לאינטראקציות קצרות שגורמות לאי נוחות.

אחד המאפיינים הבולטים בטבלה 1 שראוי לציון הוא האי-התאמה הברורה בין כמה סוגים/מדדים של הטרדה מינית לבין המדד הגלובלי של הטרדה מינית. באופן ספציפי, 78 אחוז מהמדגם מצביע על חוויה של  הטרדה מגדרית ו -64 אחוז מצביעים על חוויה של התנהגות מפתה, אך רק 21 אחוז מהמדגם סימנו "כן" לשאלה הסופית שנשאלה האם הם חוו "הטרדה מינית, "תוך שימוש בביטוי הספציפי הזה. הפער בין הסוגים הספציפיים של הטרדה מינית לבין המדד הכללי עשוי להצביע על כך שאנשים שחווים הטרדה מגדרית או התנהגות מפתה אינם מאפיינים בהכרח חוויות אלה כהטרדה מינית.

חשוב לציין שאין לראות במדגם מדגם מייצג  ולא ניתן להכלילו. פיתוח מדיניות ותרבות מתאימה חשובים.

המלצות ומידע נוסף בדוח המחקר.

פורסם בקטגוריה דוחות מחקר, מעולם הספריות | כתיבת תגובה

מבוא לסטטיסטיקה מודרנית – Introduction to Modern Statistics – גם בגרסה חופשית

interyהספר מבוא לסטטיסטיקה מודרנית שיצא לאור ביולי 2021 שם דגש על ניתוח נתונים תוך חקר יחסים רב משתניים, והוא  זמין גם כקובץ PDF   חופשי להורדה.

כל חלק מכיל פרקים מרובים ומסתיים בחקר מקרה.

חקר המקרה משתמש בכלים ובטכניקות הנלמדים. כל פרק כולל בסופו גם קטע סקירה שמכיל סיכום ורשימת מפתח

מערכי נתונים שמשמשים בספר מקושרים למקום בו ניתן למצוא את הנתונים הגולמיים.

על פי מחברות הספר – בנוסף לידע הסטטיסטי שניתן לרכוש מהספר הקוראים ילמדו ש-

  1. סטטיסטיקה היא תחום יישומי עם מגוון רחב של יישומים מעשיים.
  2. לא צריך להיות גורו למתמטיקה כדי ללמוד מנתונים אמיתיים ומעניינים.
  3. הנתונים מבולגנים, והכלים הסטטיסטיים אינם מושלמים. עם זאת, כאשר מבינים את נקודות החוזק והחולשות של הכלים הללו, אפשר להשתמש בהם בכדי ללמוד דברים מעניינים על העולם

readfreeלספר

פורסם בקטגוריה גישה פתוחה, כללי, ספרים אלקטרוניים | כתיבת תגובה

מדעי הרוח הדיגיטליים – תחום מחקר בפני עצמו? ניתוח התפקיד והמיקום של מדעי הרוח הדיגיטליים בנוף האקדמי

נושא מדעי הרוח הדיגיטליים זכה  לתשומת לב רבה בשנים האחרונות  אך מעמדם של מדעי הרוח הדיגיטליים כדיסציפלינה , כתחום מחקר בפני עצמו  בנוף האקדמי עדיין שנוי במחלוקת.

אמנם יש אינספור מאמרים שעוסקים בנושא אך רק מעט הוקדשו לחקר הנושא באופן שיטתי ואמפירי.

מחקר בנושא שהתפרסם ב21 ביוני  2021  נועד לתרום לפער המחקרי הקיים ולשפוך אור על הנושא.

המחקר השווה  בין מאמרים שפורסמו בשלושת העשורים האחרונים בשלושה כתבי עת מתחום מדעי הרוח הדיגיטליים:  Computers and the Humanities, Literary and Linguistic Computing,Digital Humanities Quarterly לבין מאמרי מחקר מכתבי עת ב -15 תחומי מחקר אחרים.

המדגם כלל 34,041 מאמרים , פירוט רב על שיטת המחקר אפשר למצוא במאמר

הממצאים מצביעים על כך שמדעי הרוח הדיגיטליים  הם בו  זמנית תחום מחקר בפני עצמו וגם תחום בין-תחומי, עם גורמים מחברים רבים לדיסציפלינות קרובות – בראש ובראשונה, בלשנות חישובית (שמשלבת רעיונות וכלי מחקר מתחום הבלשנות, מדעי המחשב ותחומים קרובים) ומדעי המידע. נמצאו גם קווי דמיון מסוימים עם מדעי המחשב היישומיים, לימודי ספרות והיסטוריה ותיאוריה של האמנויות.

DH

ניתוחים תיאוריים מפורטים שופכים מעט אור על ההתפתחות הדיאכרונית היסטורית של מדעי הרוח הדיגיטליים  ומבליטים גם נושאים שאופייניים לתחום.

למחקר

פורסם בקטגוריה דוחות מחקר | כתיבת תגובה

קרן OAPEN וספרים בגישה פתוחה – דוח 2020

opyקרן OAPEN היא ארגון ללא כוונת רווח ,ממוקמת בהולנד, מתמקדת בספרים עם ביקורת עמיתים בגישה פתוחה.

OAPEN  עובדת עם מו"לים לבניית אוסף מבוקר איכותי של ספרי גישה פתוחה ומספקת שירותים למו"לים, ספריות ומממני מחקר בתחומי הפצה, אבטחת איכות ושימור דיגיטלי.

OAPEN מפעילה שלוש פלטפורמות:

ספריית OAPEN   – מאגר מרכזי לאירוח והפצת  ספרים בגישה פתוחה. אפשר לחפש באתר ולדפדף על פי קטגוריות נושאיות

OAPEN Open Access Books Toolkit –   ערכת כלים להוצאת ספרים בגישה פתוחה למחברים  ערכת הכלים OAPEN Open Books מכסה נושאים ספציפיים הקשורים לספרים בגישה פתוחה. כל מאמר מציע מבוא מהיר וקצר להיבט מסוים של הוצאת ספרים עם גישה פתוחה. ערכת הכלים נועדה לעזור למחברי הספרים להבין טוב יותר את הוצאת הספרים בגישה פתוחה ולהגביר את האמון בספרים בגישה פתוחה.

מדריך נושאי לספרים בגישה פתוחה – DOAB

בשנת 2020 הקרן חגגה עשור לקיומה. דוח הקרן 2020 פורסם לאחרונה והוא כולל בפירוט רב את הישגי הקרן בשלושת הפלטפורמות שלה.

מספר הישגים שצוינו – הגידול במספר הספרים בספריית OAPENהספרייה כוללת 15000  ספרים בגישה פתוחה חופשיים להורדה וחל גידול של 77% במספר ההורדות.

d2y

בדוח פרטים נוספים על המדריך הנושאי DOAB – בשנת 2020 הוכנה הגירה של DOAB לפלטפורמת קוד פתוח DSpace 6 והוטמעה בהצלחה בתחילת 2021. DOAB מציעה לספריות ומוסדות אחרים מגוון אפשרויות לשילוב הספרייה בקטלוגים שלהם. מציעה מידע על של למעלה מ- 40000 ספרים מ- 500 מו"לים. מידע העל  מסופק במספר פורמטים כולל MARC, CSV, RIS ו- ONIX.

do

בדוח אפשר למצוא פרטים גם על מעורבות הקרן בקהילה- כנסים, ובינרים, הסכתים וגם על ההתנהלות הפיננסית של הקרן.

 לדוח

פורסם בקטגוריה גישה פתוחה, כללי, מקורות דיגיטליים, ספרים אלקטרוניים | כתיבת תגובה

פרטיות של נתוני חיפוש בספריות – עמדות סטודנטים: דו"ח מחקר

evדו"ח מחקר שהתפרסם ב-15 ביוני 2021 בגישה פתוחה בדק עמדות סטודנטים ביחס לשימוש בנתוני חיפוש שלהם בספריות. המחקר איכותני,  והתבסס על מדגם של 27 סטודנטים לתואר ראשון   מאוניברסיטת Virginia Commonwealth University שבארה"ב. שיטת המחקר ראיונות מובנים למחצה שכללו שאלות וגם תרחישים קצרים שנועדו לעורר תגובה.. הראיונות התקיימו בתקופה מרץ – מאי 2019.

מתוצאות המחקר :

המשתתפים מתייחסים לנתוני חיפוש בספריות אקדמיות כאל נתונים פחות חושפניים באופן אישי מנתוני חיפוש באינטרנט. לכן , הסטודנטים בדרך כלל הרגישו בנוח עם ספריות שאוספות נתוני חיפוש כל עוד הן משתמשות בהם  לטובתם –  לשיפור אוספי ושירותי הספריות, אך היו אמביוולנטיים יותר לגבי השימוש בנתוני חיפוש לתוצאות חיפוש מותאמות אישית וללמידה מבוססת ניתוח.

לתלמידים היו תחושות מעורבות לגבי השימוש בנתוני חיפוש בחקירות הקשורות לפעילות פלילית או לביטחון המדינה

תוצאות מחקר זה העלו כי הספרנים צריכים לחקור את נקודות המבט של הסטודנטים  לגבי איסוף נתוני חיפוש בספריות אקדמיות כדי לשקול כיצד ואם הם עשויים להתאים את נוהלי איסוף הנתונים שלהם באופן  שיכבד את העדפות התלמידים לפרטיות, ויחד עם זאת לעמוד  ביעדי הערכה ושיפור.

לדוח המחקר

פורסם בקטגוריה דוחות מחקר, כללי | כתיבת תגובה

ספר לימוד פתוח – סוגיות משפטיות בספריות ובארכיונים

lbLEGAL ISSUES IN LIBRARIES AND ARCHIVES –הוא  ספר לימוד פתוח ללימודי ספרנות ומדעי המידע שעוסק בסוגיות משפטיות הרלוונטיות לספרנים, ארכיונאים ולעוסקים בטכנולוגיות מידע.  מטרתו להכיר לסטודנטים בספרנות, ארכיונאות  ומדעי המידע וכמובן גם לספרנים סוגיות משפטיות שהם עשויים להיתקל בהם בקריירה המקצועית שלהם.

 הספר מקיף את הנושאים הבאים:

1.זכויות יוצרים – יסודות, זכויות יוצרים וספריות: שימוש הוגן, שיתוף משאבים, זכויות יוצרים ודיגיטציה, זכויות יוצרים וחינוך , דיני סימני מסחר ופטנטים.

  1. סוגיות משפטיות בהקשר של חוזים ורישוי משאבים אלקטרוניים- יסודות דיני חוזים, רישוי משאבים אלקטרוניים, חוקים מדינתיים ופדרליים, ועוד.

רוב הפרקים מתחילים בטקסט של חוות דעת של בית המשפט או חוק משפטי ואחריו פרשנות קצרה להכנסת התלמידים למושגים המשפטיים. הפרקים מכילים שני תרחישים או יותר לעידוד דיונים בכיתה או מטלות בכתב  

לספר

פורסם בקטגוריה גישה פתוחה, כללי, מעולם הספריות, ספרים אלקטרוניים | כתיבת תגובה

Artvee – מנוע חיפוש חדש ליצירות אמנות ברשות הציבור

artyArtvee  הוא מנוע חיפוש חדש ליצירות אמנות חופשיות . כולל אוספים מלמעלה מ-40 מוסדות ברחבי העולם בתוכם New York Public Library , Art Institute of Chicago, מוזיאונים בצרפת ורבים נוספים.

אפשר לחפש במנוע החיפוש על פי אָמָּן, או מילת חיפוש כלשהי,  ואפשר לדפדף על פי קטגוריות נושאיות מגוונות  כגון :דת, חיות, מיתולוגיה, אמנות יפנית, בוטניקה ועוד

אפשר לדפדף גם על פי . אָמָּנים, נושאים שונים , תמונות נבחרות מתחלפות מדי שבוע, אוספים, ואיורי ספרים.

על פי מה שמצוין באתר היצירות בגישה פתוחה חופשיות לשימוש ולהורדה

s1s7s3

למנוע החיפוש

פורסם בקטגוריה גישה פתוחה, מנועי חיפוש, מקורות דיגיטליים | כתיבת תגובה

ויזואליזציה של נתונים בספריות –דו"ח מחקר

ספריות הן יעדים אידיאליים עבור סטודנטים, חוקרים ואנשי סגל לחיפוש מידע וכן לבקשת עזרה בכל הקשור לעיבוד הנתונים של פרוייקטי המחקר שלהם.

בדומה למוסדות אחרים, ספריות עוסקות בפיתוח כלים ויזואליים  שתומכים בתהליכי קבלת החלטות ומשפרים את שירותי המידע. רבים מכלים אלה מתרכזים בהערכת שירותי הספרייה ומשאבי המידע שלהם. לדוגמה, ספריות אוניברסיטת סיטי בניו יורק פיתחו פרויקט בשם "SeeCollections" יישום אינטרנט שנועד להציג בצורה ויזואלית  את מצאי הספרים והספרים אלקטרוניים בספרייה, ובכך לספק לעובדי הספרייה ולמשתמשים הבנה מעמיקה יותר של האוספים ותחומי העניין שלהם.

כלים אחרים מסייעים בהצגת נתוני מחקר שעובדו.

services

דוח מחקר שהתפרסם לאחרונה  נועד לשפוך אור על שירותי ויזואליזציה של הנתונים (DVS) הניתנים באופן מקוון על ידי הספריות האקדמיות של אוניברסיטאות ברמה עולמית. למחקר זה נבחרו שלושים אתרי ספרייה ממאה האוניברסיטאות המובילות הרשומות בדירוג האוניברסיטאות העולמי QS 2021 אתרי ספריית האוניברסיטה נבדקו פעמים רבות לצורך איסוף נתונים. התוצאות שהתקבלו הראו כי ניתן לסווג את שירותי הויזואליזציה של הנתונים בחמש  קטגוריות: מידע, שירותים, הדרכה, כלים ותוכנה ומשאבי מידע. מרבית הספריות (93.3%) הציעו כלים לויזואליזציה של נתונים ותוכנות כמו    Tableau, R, Excel, GephiPlotly. . עשרים ושש ספריות (86.67%) סיפקו משאבי מידע הקשורים לויזואליזציה של נתונים כגון ספרי לימוד, מקורות נתונים, קישורים חיצוניים למשאבים אלקטרוניים ובלוגים.כמו כן  80% מהספריות הציעו שירותי ויזואליזציה לקהילת האוניברסיטאות באמצעות דפי האינטרנט שלהן.

z2

vtoolsממצאי מחקר זה יכולים לסייע לספריות אקדמיות לשפר את שירותי הויזואליזציה של הנתונים שלהן ולהפנות את תשומת ליבן של ספריות ברחבי העולם לקראת מתן שירותים כאלה בעתיד.

לדוח המחקר

פורסם בקטגוריה דוחות מחקר, מעולם הספריות | כתיבת תגובה

מדע הנתונים – כלים לניתוח

topysבעולם הנתונים הגדולים ניתוח נתונים יעיל חשוב להפקת תובנות ומסייע בידי מקבלי ההחלטות.

כתבה שהתפרסמה ב- 9 ביוני 2021 כוללת סקירה של כלים/שפות תכנות שמאפשרים ניתוח יעיל של הנתונים , הצגה ויזואלית אינטראקטיבית וחיזוי. המשותף לכלים אלה הוא מנשק ידידותי למשתמש עם יכולות מובנות לביצוע, והורדת כמות הקוד הרצויה להפקת התובנות והמסקנות,  למשתמשי הקצה.

רשימת הכלים מגוונת : Python, ,RStudio Apache Hadoop, BigML, SAS, DataRobot

D3.js, ,Excel, Azure HDInsight, Jupyter , TensorFlow ,Matplotlib, Tableau, MATLAB (matrix laboratory),  RapidMiner , QlikView

הכתבה כוללת מאפיינים של כול אחד מהכלים הנ"ל ותרומתו לתהליך עיבוד, ניתוח, הצגה והפקת תובנות מנתונים מובנים או בלתי מובנים..

המאפיין העיקרי המשותף  לכלים אלה  הוא שהם אינם מצריכים  שימוש בשפות תכנות מסובכות  כדי ליישם את תהליך הפקת הידע  מכיוון שהם כוללים כמה אלגוריתמים מוגדרים מראש, יכולות ומנשקים גרפיים ידידותיים למשתמש. הם משמשים את מדעני הנתונים  בשלבים שונים של מחזור החיים של מדע הנתונים.

החלטה על כלי כלשהו כמובן צריכה להסתמך על הצרכים המיוחדים של מקרי השימוש השונים.

לכתבה

פורסם בקטגוריה כלים, כללי, נתונים גדולים, תוכנות | כתיבת תגובה

נתונים גדולים: הזדמנויות ואתגרים בספריות – סקירה שיטתית

סקירה שיטתית בנושא נתונים גדולים וספריות התפרסמה במאי 2021. המחקר נערך בתקופה  אוגוסט 2018 – אוקטובר 2019 והתבסס על מאמרים וסוגי פרסומים  נוספים  באנגלית שהתפרסמו בנושא בשנים 2012 -2018  במאגר Scopus  ובמנוע חיפוש המדעי גוגל סקולר והתמקדו בתפקיד הנתונים הגדולים במסגרת הספרייה .

השאילתה  לצורך איתור המאמרים הרלוונטיים הייתה:

library OR libraries OR “library world” OR “library context” OR “information centers” OR librarians OR “information scientists”] AND [“Big Data” OR “massive data” OR “big datasets” OR “big datascales” OR “complex datasets” OR “large datasets” OR “large amount of data” OR “raw data”]

המחקר עסק  באופן שבו הספרנים מעורבים בעידן הנתונים הגדולים ומה הן ההתפתחויות העתידיות של הנתונים הגדולים בהקשר של הספריות. המחקר התייחס לנושא בהקשר של הספריות השונות: ספריות אקדמיות, ספריות ציבוריות, ספריות מחקר, ספריות רפואיות, ספריות ממשלתיות וספריות מיוחדות.

library-type

ממסקנות המחקר: תופעת הנתונים הגדולים Big Data מהווה הזדמנות ענקית לספריות, כמו כן היא יכולה להוביל ליצירת תפקידים חדשים  עבור הספרנים ובעלי מקצועות המידע .

סקירה זו הצביעה על כך שטכנולוגיות ה- Big Data כבר ממלאות תפקיד חשוב בחלק מהספריות כגון ספריות אקדמיות ורפואיות, בעוד שכמה ספריות אחרות, כגון ספריות ציבוריות ומחקר, עדיין נמצאות בשלבים ראשונים בכול הקשור לתחום.

כמו כן  סקירה זו הראתה כי ספרנים, על מנת להקל על תהליך המחקר צריכים  לאמץ תפקיד בהפיכת מערכי נתונים גדולים ליותר שימושיים, גלויים ונגישים על ידי שיטות אחזור מתאימות,  שכן הפיכת הנתונים הגדולים הגולמיים לידע חשובה מאוד  למקבלי ההחלטות.

מן הראוי לציין, שהסקירה כוללת במוספים  מספר טבלאות עם רשימות מאמרים רלוונטיים בתחום  לסוגי הספריות השונות . המידע בטבלאות כולל מידע  על  סוג ספרייה,  סוג נתונים, סוג פרסום שנת הוצאה ומילות מפתח . מידע זה יכול לסייע לספריות השונות להתעדכן בנושא.

table

לסקירה

פורסם בקטגוריה דוחות מחקר, כללי, מעולם הספריות, נתונים גדולים | כתיבת תגובה